3a - Eve Kallas

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 08:00 - 08:45 Inglise keel(A)
(M.Varblane - Kaar3a)
Matemaatika
(E.Kallas - Kaar3a)
Matemaatika
(E.Kallas - Kaar3a)
Matemaatika
(E.Kallas - Kaar3a)
Inglise keel(A)
(M.Varblane - Kaar3a)
2. 08:55 - 09:40 Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Kaar3a)
Eesti keel
(E.Kallas - Kaar3a)
Eesti keel
(E.Kallas - Kaar3a)
Eesti keel
(E.Kallas - Kaar3a)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Kaar3a)
3. 09:50 - 10:35 Matemaatika
(E.Kallas - Kaar3a)
Eesti keel
(E.Kallas - Kaar3a)
Kunsti-ja tööõpetus
(E.Kallas - Kaar3a)
Loodusõpetus
(E.Kallas - Kaar3a)
Eesti keel
(E.Kallas - Kaar3a)
4. 11:15 - 12:00 Eesti keel
(E.Kallas - Kaar3a)
Inimeseõpetus
(E.Kallas - Kaar3a)
Kunsti-ja tööõpetus
(E.Kallas - Kaar3a)
Kunsti-ja tööõpetus
(E.Kallas - Kaar3a)
Kehaline kasvatus
(R.Alvre - Ksport)
5. 12:10 - 12:55 Klassijuhatajatund
(E.Kallas - Kaar3a)
      Kehaline kasvatus
(R.Alvre - Ksport)
Kehaline kasvatus
(R.Alvre - Ksport)
6. 13:05 - 13:50 Inglise keel(A)
(M.Varblane - Kaarõp.tuba)
           
7. 14:00 - 14:45               
8. 14:55 - 15:40               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 3a
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 3a