3a - Leena Edula

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15               
1. 08:20 - 09:05 Inglise keel(A)
(M.Varblane - )
Matemaatika
(E.Kallas - )
Matemaatika
(E.Kallas - )
Matemaatika
(E.Kallas - )
Inglise keel(A)
(M.Varblane - )
2. 09:15 - 10:00 Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - )
Eesti keel
(E.Kallas - )
Eesti keel
(E.Kallas - )
Eesti keel
(E.Kallas - )
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - )
3. 10:10 - 10:55 Matemaatika
(E.Kallas - )
Eesti keel
(E.Kallas - )
Kunsti-ja tööõpetus
(E.Kallas - )
Loodusõpetus
(E.Kallas - )
Eesti keel
(E.Kallas - )
4. 11:15 - 12:00 Eesti keel
(E.Kallas - )
Inimeseõpetus
(E.Kallas - )
Kunsti-ja tööõpetus
(E.Kallas - )
Kunsti-ja tööõpetus
(E.Kallas - )
Kehaline kasvatus
(R.Alvre - )
5. 12:20 - 13:05 Klassijuhatajatund
(E.Kallas - )
      Kehaline kasvatus
(R.Alvre - )
Kehaline kasvatus
(R.Alvre - )
6. 13:15 - 14:00 Inglise keel(A)
(M.Varblane - )
           
7. 14:10 - 14:55               
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 3a
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 3a