4b - Airi Lang

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15 Klassijuhatajatund
(T.Pihlak - )
Klassijuhatajatund
(M.Vridolin - )
Klassijuhatajatund
(T.Pihlak - )
Klassijuhatajatund
(M.Vridolin - )
Klassijuhatajatund
(M.Vridolin - )
1. 08:20 - 09:05 Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - )
Matemaatika
(A.Lang - )
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/L.Joala - )
Matemaatika
(A.Lang - )
Matemaatika
(A.Lang - )
2. 09:15 - 10:00 Matemaatika
(A.Lang - )
Loodusõpetus
(J.Söödor - )
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - )
Eesti keel
(S.Pärn - )
Klassijuhatajatund
(R.Mutso/L.Joala - )
3. 10:10 - 10:55 Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - )
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - )
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - )
Kunstiõpetus
(L.Joala - )
Inglise keel(B) / Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Varblane/A.Mets/V.Mäe - )
4. 11:15 - 12:00 Eesti keel
(S.Pärn - )
Eesti keel
(S.Pärn - )
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/A.Mets - )
Loodusõpetus
(J.Söödor - )
Eesti keel
(S.Pärn - )
5. 12:20 - 13:05    Inglise keel(B) / Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Varblane/A.Mets/V.Mäe - )
Eesti keel
(S.Pärn - )
Saksa keel(A)
(A.Mets - )
  
6. 13:15 - 14:00    Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/A.Mets - )
Inglise keel(A)
(M.Varblane - )
     
7. 14:10 - 14:55               
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 4b
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 4b