2a - Henri Pärtel

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15               
1. 08:20 - 09:05 Matemaatika
(L.Edula - )
Eesti keel
(L.Edula - )
Loodusõpetus
(L.Edula - )
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - )
Eesti keel
(L.Edula - )
2. 09:15 - 10:00 Eesti keel
(L.Edula - )
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - )
Matemaatika
(L.Edula - )
Eesti keel
(L.Edula - )
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/A.Mets - )
3. 10:10 - 10:55 Eesti keel
(L.Edula - )
Matemaatika
(L.Edula - )
Eesti keel
(L.Edula - )
Inimeseõpetus
(L.Edula - )
Kehaline kasvatus
(R.Alvre - )
4. 11:15 - 12:00 Kunsti-ja tööõpetus
(L.Edula - )
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/A.Mets - )
Kunsti-ja tööõpetus
(L.Edula - )
Kunsti-ja tööõpetus
(L.Edula - )
Klassijuhatajatund
(L.Edula - )
5. 12:20 - 13:05       Kehaline kasvatus
(R.Alvre - )
     
6. 13:15 - 14:00       Kehaline kasvatus
(R.Alvre - )
     
7. 14:10 - 14:55               
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 2a
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 2a