2a - Leena Edula

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 08:00 - 08:45 Matemaatika
(L.Edula - Kaar2a)
Eesti keel
(L.Edula - Kaar2a)
Loodusõpetus
(L.Edula - Kaar2a)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Kaar2a)
Eesti keel
(L.Edula - Kaar2a)
2. 08:55 - 09:40 Eesti keel
(L.Edula - Kaar2a)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Kaar2a)
Matemaatika
(L.Edula - Kaar2a)
Eesti keel
(L.Edula - Kaar2a)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/A.Mets - Kaar5a/Kaar2a)
3. 09:50 - 10:35 Eesti keel
(L.Edula - Kaar2a)
Matemaatika
(L.Edula - Kaar2a)
Eesti keel
(L.Edula - Kaar2a)
Inimeseõpetus
(L.Edula - Kaar2a)
Kehaline kasvatus
(R.Alvre - Ksport)
4. 11:15 - 12:00 Kunsti-ja tööõpetus
(L.Edula - Kaar2a)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/A.Mets - Kaar2a/Kaarmeeltetuba)
Kunsti-ja tööõpetus
(L.Edula - Kaar2a)
Kunsti-ja tööõpetus
(L.Edula - Kaar2a)
Klassijuhatajatund
(L.Edula - Kaar2a)
5. 12:10 - 12:55       Kehaline kasvatus
(R.Alvre - Ksport)
     
6. 13:05 - 13:50       Kehaline kasvatus
(R.Alvre - Ksport)
     
7. 14:00 - 14:45               
8. 14:55 - 15:40               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 2a
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 2a