4a - Virgi Plaks

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15               
1. 08:20 - 09:05 Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/L.Joala - )
Matemaatika
(J.Söödor - )
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - )
Eesti keel
(S.Pärn - )
Matemaatika
(J.Söödor - )
2. 09:15 - 10:00 Eesti keel
(S.Pärn - )
Eesti keel
(S.Pärn - )
Eesti keel
(S.Pärn - )
Loodusõpetus
(J.Söödor - )
Eesti keel
(S.Pärn - )
3. 10:10 - 10:55 Matemaatika
(J.Söödor - )
Klassijuhatajatund
(J.Söödor/Ü.Kais - )
Kunstiõpetus
(L.Joala - )
Matemaatika
(J.Söödor - )
Inglise keel(B) / Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Varblane/A.Mets/H.Muru - )
4. 11:15 - 12:00 Loodusõpetus
(J.Söödor - )
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - )
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Vridolin/A.Mets - )
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - )
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - )
5. 12:20 - 13:05 Inglise keel(A)
(M.Vridolin - )
Inglise keel(B) / Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Varblane/A.Mets/H.Muru - )
   Saksa keel(A)
(A.Mets - )
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - )
6. 13:15 - 14:00    Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Vridolin/A.Mets - )
        
7. 14:10 - 14:55               
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 4a
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 4a