4a - Jana Söödor

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 08:00 - 08:45 Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/L.Joala - Kaaretehno/Kaar4a)
Matemaatika
(J.Söödor - Kaar4a)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Ksport1/Ksport2)
Eesti keel
(S.Pärn - Kaar4a)
Matemaatika
(J.Söödor - Kaar4a)
2. 08:55 - 09:40 Eesti keel
(S.Pärn - Kaar4a)
Eesti keel
(S.Pärn - Kaar4a)
Eesti keel
(S.Pärn - Kaar4a)
Loodusõpetus
(J.Söödor - Kaar4a)
Eesti keel
(S.Pärn - Kaar4a)
3. 09:50 - 10:35 Matemaatika
(J.Söödor - Kaar4a)
Klassijuhatajatund
(J.Söödor/Ü.Kais - Kaar4a)
Kunstiõpetus
(L.Joala - Kaar4a)
Matemaatika
(J.Söödor - Kaar4a)
Inglise keel(B) / Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Varblane/A.Mets/H.Muru - Kaar4a/Kaar4b/Kaarõp.tuba)
4. 11:15 - 12:00 Loodusõpetus
(J.Söödor - Kaar4a)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Kaar4a)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Vridolin/A.Mets - Kaar4a/Kaar4b)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Kaar4a)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Ksport1/Ksport2)
5. 12:10 - 12:55 Inglise keel(A)
(M.Vridolin - Kaar4a)
Inglise keel(B) / Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Varblane/A.Mets/H.Muru - Kaar4a/Kaar4b/Kaarõp.tuba)
   Saksa keel(A)
(A.Mets - Kaar4b)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Ksport1/Ksport2)
6. 13:05 - 13:50    Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Vridolin/A.Mets - Kaarõp.tuba/Kaarmeeltetuba)
        
7. 14:00 - 14:45               
8. 14:55 - 15:40               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 4a
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 4a