5a - Heli Liigand

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 08:00 - 08:45 Eesti keel
(S.Pärn - Kaar5a)
Matemaatika
(H.Liigand - Kaar5a)
Loodusõpetus
(M.Mitt - Kaar5a)
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/V.Mäe - Kaar5b/Kaar5a)
Kehaline kasvatus
(R.Alvre/Ü.Kais - Ksport1/Ksport2)
2. 08:55 - 09:40 Kehaline kasvatus
(R.Alvre/Ü.Kais - Ksport1/Ksport2)
Inimeseõpetus
(M.Luht - Kaar5a)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Kaaretehno/Kaar5a)
Kunstiõpetus
(L.Joala - Kaar5a)
Kehaline kasvatus
(R.Alvre/Ü.Kais - Ksport1/Ksport2)
3. 09:50 - 10:35 Loodusõpetus
(M.Mitt - Kaar5a)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(K.Jurs/A.Mets - Kaar5a/Kaar2b)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Kaaretehno/Kaar5a)
Ajalugu
(L.Elias - Kaar5a)
Kirjandus
(S.Pärn - Kaar5a)
4. 11:15 - 12:00 Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Kaar5a)
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/V.Mäe - Kaar5b/Kaar5a)
Eesti keel
(S.Pärn - Kaar5a)
Eesti keel
(S.Pärn - Kaar5a)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(K.Jurs/A.Mets - Kaar5a/Kaar3a)
5. 12:10 - 12:55 Matemaatika
(H.Liigand - Kaar5a)
Kirjandus
(S.Pärn - Kaar5a)
Matemaatika
(H.Liigand - Kaar5a)
Klassijuhatajatund
(H.Liigand - Kaar5a)
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/V.Mäe - Kaar5b/Kaar5a)
6. 13:05 - 13:50    Inglise keel(A)
(K.Jurs - Kaare2korrus23)
Saksa keel(A)
(A.Mets - Kaarmeeltetuba)
Matemaatika
(H.Liigand - Kaar5a)
  
7. 14:00 - 14:45               
8. 14:55 - 15:40               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 5a
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 5a