6a - Imbi Suurpere

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 08:00 - 08:45 Matemaatika
(H.Liigand - V6a)
Loodusõpetus
(M.Mitt - V6a)
Inimeseõpetus
(M.Luht - V6a)
Inimeseõpetus
(M.Luht - V6a)
Eesti keel
(I.Suurpere - V6a)
2. 08:55 - 09:40 Eesti keel
(I.Suurpere - V6a)
Inglise keel(B) / Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Varblane/A.Mets/V.Mäe - V6a/V6b/Keel1)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Saal)
Matemaatika
(H.Liigand - V6a)
Loodusõpetus
(M.Mitt - V6a)
3. 09:50 - 10:35 Inglise keel(B) / Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Varblane/A.Mets/V.Mäe - V6a/V6b/Keel1)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Kaaretehno/V6a)
Matemaatika
(H.Liigand - V6a)
Inglise keel(B) / Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Varblane/A.Mets/V.Mäe - V6a/V6b/Keel1)
Matemaatika
(H.Liigand - V6a)
4. 11:15 - 12:00 Kunstiõpetus
(L.Joala - V6a)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Kaaretehno/V6a)
Eesti keel
(I.Suurpere - V6a)
Loodusõpetus
(M.Mitt - V6a)
Ajalugu
(L.Elias - V6a)
5. 12:10 - 12:55 Kirjandus
(I.Suurpere - V6a)
Ajalugu
(L.Elias - V6a)
Kirjandus
(I.Suurpere - V6a)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(K.Jurs/M.Vridolin - V6a/Keel1)
Klassijuhatajatund
(I.Suurpere - V6a)
6. 13:05 - 13:50 Inglise keel(A)
(K.Jurs - V6a)
Matemaatika
(H.Liigand - V6a)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Spordik.1/Spordik.2)
   Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(K.Jurs/M.Vridolin - V6a/Keel1)
7. 14:00 - 14:45    Saksa keel(A)
(M.Vridolin - Keel1)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Spordik.1/Spordik.2)
     
8. 14:55 - 15:40               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 6a
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 6a