6b - Merili Vridolin

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15               
1. 08:20 - 09:05 Eesti keel
(I.Suurpere - )
Ajalugu
(L.Elias - )
Eesti keel
(I.Suurpere - )
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - )
Loodusõpetus
(M.Mitt - )
2. 09:15 - 10:00 Ajalugu
(L.Elias - )
Inglise keel(B) / Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Varblane/A.Mets/H.Muru - )
Matemaatika
(A.Lang - )
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - )
Eesti keel
(I.Suurpere - )
3. 10:10 - 10:55 Inglise keel(B) / Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Varblane/A.Mets/H.Muru - )
Loodusõpetus
(M.Mitt - )
Inimeseõpetus
(M.Luht - )
Inglise keel(B) / Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Varblane/A.Mets/H.Muru - )
Kirjandus
(I.Suurpere - )
4. 11:15 - 12:00 Kirjandus
(I.Suurpere - )
Matemaatika
(A.Lang - )
Inimeseõpetus
(M.Luht - )
Matemaatika
(A.Lang - )
Matemaatika
(A.Lang - )
5. 12:20 - 13:05 Klassijuhatajatund
(M.Mitt - )
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - )
Loodusõpetus
(M.Mitt - )
Saksa keel(A) / Inglise keel(A)
(M.Vridolin/M.Varblane - )
Kunstiõpetus
(L.Joala - )
6. 13:15 - 14:00 Matemaatika
(A.Lang - )
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - )
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - )
   Saksa keel(A) / Inglise keel(A)
(M.Vridolin/M.Varblane - )
7. 14:10 - 14:55    Saksa keel(A) / Inglise keel(A)
(M.Vridolin/M.Varblane - )
        
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 6b
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 6b