6b - Mariann Mitt

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 08:00 - 08:45 Eesti keel
(I.Suurpere - V6b)
Ajalugu
(L.Elias - V6b)
Eesti keel
(I.Suurpere - V6b)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Spordik.1/Spordik.2)
Loodusõpetus
(M.Mitt - V6b)
2. 08:55 - 09:40 Ajalugu
(L.Elias - V6b)
Inglise keel(B) / Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Varblane/A.Mets/H.Muru - V6a/V6b/Keel2)
Matemaatika
(A.Lang - V6b)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Spordik.1/Spordik.2)
Eesti keel
(I.Suurpere - V6b)
3. 09:50 - 10:35 Inglise keel(B) / Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Varblane/A.Mets/H.Muru - V6a/V6b/Keel2)
Loodusõpetus
(M.Mitt - V6b)
Inimeseõpetus
(M.Luht - V6b)
Inglise keel(B) / Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Varblane/A.Mets/H.Muru - V6a/V6b/Keel2)
Kirjandus
(I.Suurpere - V6b)
4. 11:15 - 12:00 Kirjandus
(I.Suurpere - V6b)
Matemaatika
(A.Lang - V6b)
Inimeseõpetus
(M.Luht - V6b)
Matemaatika
(A.Lang - V6b)
Matemaatika
(A.Lang - V6b)
5. 12:10 - 12:55 Klassijuhatajatund
(M.Mitt - V6b)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Kaaretehno/V6b)
Loodusõpetus
(M.Mitt - V6b)
Saksa keel(A) / Inglise keel(A)
(M.Vridolin/M.Varblane - Keel1/V6b)
Kunstiõpetus
(L.Joala - V6b)
6. 13:05 - 13:50 Matemaatika
(A.Lang - V6b)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Kaaretehno/V6b)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Saal)
   Saksa keel(A) / Inglise keel(A)
(M.Vridolin/M.Varblane - Keel1/V6b)
7. 14:00 - 14:45    Saksa keel(A) / Inglise keel(A)
(M.Vridolin/M.Varblane - Keel1/V6b)
        
8. 14:55 - 15:40               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 6b
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 6b