7b - Signe Ristisaar

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 08:00 - 08:45 Kirjandus
(H.Alver - V7b)
Eesti keel
(H.Alver - V7b)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Saal)
Loodusõpetus
(M.Mitt - V7b)
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(K.Jurs/H.Muru/V.Mäe - V7a/V7b/Keel1)
2. 08:55 - 09:40 Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(K.Jurs/A.Mets/M.Varblane/M.Vridolin - V7a/Keel2/V7b/Keel1)
Kirjandus
(H.Alver - V7b)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(K.Jurs/A.Mets/M.Varblane/M.Vridolin - V7a/Keel2/V7b/Keel1)
Inimeseõpetus
(M.Luht - V7b)
Ajalugu
(L.Elias - V7b)
3. 09:50 - 10:35 Kunstiõpetus
(L.Joala - V7b)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/S.Viies - Spordik.1/Spordik.2)
Klassijuhatajatund
(S.Ristisaar - V7b)
Bioloogia
(V.Plaks - V7b)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Kaaretehno/V7b)
4. 11:15 - 12:00 Ajalugu
(L.Elias - V7b)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/S.Viies - Spordik.1/Spordik.2)
Loodusõpetus
(M.Mitt - V7b)
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(K.Jurs/H.Muru/V.Mäe - V7a/V7b/Keel1)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Kaaretehno/V7b)
5. 12:10 - 12:55 Matemaatika
(A.Lang - V7b)
Geograafia
(J.Söödor - V7b)
Matemaatika
(A.Lang - V7b)
Eesti keel
(H.Alver - V7b)
Matemaatika
(A.Lang - V7b)
6. 13:05 - 13:50 Informaatika gr1
(J.Söödor - Saal)
Matemaatika
(A.Lang - V7b)
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(K.Jurs/H.Muru/V.Mäe - V7a/V7b/Keel1)
Matemaatika
(A.Lang - V7b)
  
7. 14:00 - 14:45    Informaatika gr2
(J.Söödor - Saal)
   Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(K.Jurs/A.Mets/M.Varblane/M.Vridolin - V7a/Keel2/V7b/Keel1)
  
8. 14:55 - 15:40               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 7b
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 7b