7b - Mariann Mitt

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15               
1. 08:20 - 09:05 Kirjandus
(H.Alver - )
Eesti keel
(H.Alver - )
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - )
Loodusõpetus
(M.Mitt - )
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(K.Jurs/H.Muru/V.Mäe - )
2. 09:15 - 10:00 Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(K.Jurs/A.Mets/M.Varblane/M.Vridolin - )
Kirjandus
(H.Alver - )
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(K.Jurs/A.Mets/M.Varblane/M.Vridolin - )
Inimeseõpetus
(M.Luht - )
Ajalugu
(L.Elias - )
3. 10:10 - 10:55 Kunstiõpetus
(L.Joala - )
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/S.Viies - )
Klassijuhatajatund
(S.Ristisaar - )
Bioloogia
(V.Plaks - )
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - )
4. 11:15 - 12:00 Ajalugu
(L.Elias - )
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/S.Viies - )
Loodusõpetus
(M.Mitt - )
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(K.Jurs/H.Muru/V.Mäe - )
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - )
5. 12:20 - 13:05 Matemaatika
(A.Lang - )
Geograafia
(J.Söödor - )
Matemaatika
(A.Lang - )
Eesti keel
(H.Alver - )
Matemaatika
(A.Lang - )
6. 13:15 - 14:00 Informaatika gr1
(J.Söödor - )
Matemaatika
(A.Lang - )
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(K.Jurs/H.Muru/V.Mäe - )
Matemaatika
(A.Lang - )
  
7. 14:10 - 14:55    Informaatika gr2
(J.Söödor - )
   Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(K.Jurs/A.Mets/M.Varblane/M.Vridolin - )
  
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 7b
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 7b