8a - Merit Varblane

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 08:00 - 08:45 Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/H.Muru - V8a/Keel1)
Inglise keel(A)
(K.Jurs/M.Varblane - V8a/Keel1)
Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/H.Muru - Keel1/V8a)
Matemaatika
(H.Liigand - V8a)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Kaaretehno/V8a)
2. 08:55 - 09:40 Matemaatika
(H.Liigand - V8a)
Bioloogia
(V.Plaks - V8a)
Matemaatika
(H.Liigand - V8a)
Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/H.Muru - Keel1/V8a)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Kaaretehno/V8a)
3. 09:50 - 10:35 Ajalugu
(L.Elias - V8a)
Eesti keel
(H.Alver - V8a)
Füüsika
(M.Mitt - V8a)
Inimeseõpetus
(M.Luht - V8a)
Ajalugu
(L.Elias - V8a)
4. 11:15 - 12:00 Bioloogia
(V.Plaks - V8a)
Kirjandus
(H.Alver - V8a)
Eesti keel
(H.Alver - V8a)
Kirjandus
(H.Alver - V8a)
Matemaatika
(H.Liigand - V8a)
5. 12:10 - 12:55 Keemia
(V.Plaks - V8a)
Keemia
(V.Plaks - V8a)
Inglise keel(A)
(K.Jurs/M.Varblane - V8a/Keel1)
Füüsika
(M.Mitt - V8a)
Geograafia
(J.Söödor - V8a)
6. 13:05 - 13:50 Kunstiõpetus
(L.Joala - V8a)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Spordik.1/Spordik.2)
Geograafia
(J.Söödor - V8a)
Inglise keel(A)
(K.Jurs/M.Varblane - V8a/Keel1)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Saal)
7. 14:00 - 14:45    Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Spordik.1/Spordik.2)
Klassijuhatajatund
(M.Varblane - )
     
8. 14:55 - 15:40               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 8a
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 8a