8b - Karin Jurs

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 08:00 - 08:45 Geograafia
(J.Söödor - V8b)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/S.Viies - Spordik.1/Spordik.2)
Matemaatika
(A.Lang - V8b)
Ajalugu
(L.Elias - V8b)
Eesti keel
(S.Pärn - V8b)
2. 08:55 - 09:40 Vene keel(B)
(H.Muru/V.Mäe - V8b/Keel3)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/S.Viies - Spordik.1/Spordik.2)
Vene keel(B)
(V.Mäe/H.Muru - Keel3/V8b)
Keemia
(V.Plaks - V8b)
Keemia
(V.Plaks - V8b)
3. 09:50 - 10:35 Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(K.Jurs/M.Vridolin - V8b/Keel3)
Matemaatika
(A.Lang - V8b)
Geograafia
(J.Söödor - V8b)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(K.Jurs/M.Vridolin - V8b/Keel3)
Bioloogia
(V.Plaks - V8b)
4. 11:15 - 12:00 Matemaatika
(A.Lang - V8b)
Bioloogia
(V.Plaks - V8b)
Klassijuhatajatund
(K.Jurs - V8b)
Inimeseõpetus
(M.Luht - V8b)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Saal)
5. 12:10 - 12:55 Kunstiõpetus
(L.Joala - V8b)
Füüsika
(M.Mitt - V8b)
Vene keel(B)
(H.Muru/V.Mäe - Keel2/Keel3)
Matemaatika
(A.Lang - V8b)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Kaaretehno/V8b)
6. 13:05 - 13:50 Kirjandus
(S.Pärn - V8b)
Ajalugu
(L.Elias - V8b)
Füüsika
(M.Mitt - V8b)
Eesti keel
(S.Pärn - V8b)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Kaaretehno/V8b)
7. 14:00 - 14:45       Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(K.Jurs/M.Vridolin - V8b/Keel1)
Kirjandus
(S.Pärn - V8b)
  
8. 14:55 - 15:40               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 8b
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 8b