9a - Lea Elias

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 08:00 - 08:45 Keemia
(V.Plaks - V9a)
Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/H.Muru/V.Mäe - V9a/Keel2/Keel3)
Eesti keel
(H.Alver - V9a)
Inglise keel(A)
(K.Jurs/M.Varblane - V9a/Keel1)
Matemaatika
(H.Liigand - V9a)
2. 08:55 - 09:40 Bioloogia
(V.Plaks - V9a)
Ajalugu
(L.Elias - V9a)
Ühiskonnaõpetus
(M.Luht - V9a)
Füüsika
(M.Mitt - V9a)
Vene keel(B) / Saksa keel(B)
(H.Muru/V.Mäe/M.Vridolin - Keel2/Keel1/V9a)
3. 09:50 - 10:35 Matemaatika
(H.Liigand - V9a)
Matemaatika
(H.Liigand - V9a)
Vene keel(B) / Saksa keel(B)
(H.Muru/V.Mäe/M.Vridolin - Keel2/Keel3/Keel1)
Kirjandus
(H.Alver - V9a)
Füüsika
(M.Mitt - V9a)
4. 11:15 - 12:00 Inglise keel(A)
(K.Jurs/M.Varblane - V9a/Keel1)
Matemaatika
(H.Liigand - V9a)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Saal)
Bioloogia
(V.Plaks - V9a)
Geograafia
(J.Söödor - V9a)
5. 12:10 - 12:55 Kirjandus
(H.Alver - V9a)
Eesti keel
(H.Alver - V9a)
Geograafia
(J.Söödor - V9a)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Spordik.1/Spordik.2)
Inglise keel(A)
(K.Jurs/M.Varblane - V9a/Keel1)
6. 13:05 - 13:50 Ajalugu
(L.Elias - V9a)
Keemia
(V.Plaks - V9a)
Ühiskonnaõpetus
(M.Luht - V9a)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Spordik.1/Spordik.2)
Klassijuhatajatund
(L.Elias - V9a)
7. 14:00 - 14:45               
8. 14:55 - 15:40               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 9a
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 9a