5b - Merili Vridolin

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 08:00 - 08:45 Matemaatika
(A.Lang - Kaar5b)
Kehaline kasvatus
(R.Alvre/Ü.Kais - Ksport1/Ksport2)
Eesti keel
(S.Pärn - Kaar5b)
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/H.Muru - Kaar5b/Kaarõp.tuba)
Kunstiõpetus
(L.Joala - Kaar5b)
2. 08:55 - 09:40 Loodusõpetus
(M.Mitt - Kaar5b)
Kehaline kasvatus
(R.Alvre/Ü.Kais - Ksport1/Ksport2)
Loodusõpetus
(M.Mitt - Kaar5b)
Matemaatika
(A.Lang - Kaar5b)
Matemaatika
(A.Lang - Kaar5b)
3. 09:50 - 10:35 Eesti keel
(S.Pärn - Kaar5b)
Saksa keel(A) / Inglise keel(A)
(A.Mets/M.Vridolin - Kaar2b/Kaar5b)
Kirjandus
(S.Pärn - Kaar5b)
Eesti keel
(S.Pärn - Kaar5b)
Matemaatika
(A.Lang - Kaar5b)
4. 11:15 - 12:00 Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Kaaretehno/Kaar5b)
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/H.Muru - Kaar5b/Kaarõp.tuba)
Kehaline kasvatus
(R.Alvre/Ü.Kais - Ksport1/Ksport2)
Ajalugu
(L.Elias - Kaar5b)
Saksa keel(A) / Inglise keel(A)
(A.Mets/M.Vridolin - Kaar3a/Kaar5b)
5. 12:10 - 12:55 Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Kaaretehno/Kaar5b)
Inimeseõpetus
(M.Luht - Kaar5b)
Klassijuhatajatund
(M.Vridolin - Kaar5b)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Kaar5b)
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/H.Muru - Kaar5b/Kaar3a)
6. 13:05 - 13:50    Kirjandus
(S.Pärn - Kaar3b)
Saksa keel(A) / Inglise keel(A)
(A.Mets/M.Vridolin - Kaarmeeltetuba/Kaarõp.tuba)
     
7. 14:00 - 14:45               
8. 14:55 - 15:40               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 5b
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 5b