5b - Reet Mutso

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15               
1. 08:20 - 09:05 Matemaatika
(A.Lang - )
Kehaline kasvatus
(R.Alvre/Ü.Kais - )
Eesti keel
(S.Pärn - )
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/H.Muru - )
Kunstiõpetus
(L.Joala - )
2. 09:15 - 10:00 Loodusõpetus
(M.Mitt - )
Kehaline kasvatus
(R.Alvre/Ü.Kais - )
Loodusõpetus
(M.Mitt - )
Matemaatika
(A.Lang - )
Matemaatika
(A.Lang - )
3. 10:10 - 10:55 Eesti keel
(S.Pärn - )
Saksa keel(A) / Inglise keel(A)
(A.Mets/M.Vridolin - )
Kirjandus
(S.Pärn - )
Eesti keel
(S.Pärn - )
Matemaatika
(A.Lang - )
4. 11:15 - 12:00 Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - )
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/H.Muru - )
Kehaline kasvatus
(R.Alvre/Ü.Kais - )
Ajalugu
(L.Elias - )
Saksa keel(A) / Inglise keel(A)
(A.Mets/M.Vridolin - )
5. 12:20 - 13:05 Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - )
Inimeseõpetus
(M.Luht - )
Klassijuhatajatund
(M.Vridolin - )
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - )
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/H.Muru - )
6. 13:15 - 14:00    Kirjandus
(S.Pärn - )
Saksa keel(A) / Inglise keel(A)
(A.Mets/M.Vridolin - )
     
7. 14:10 - 14:55               
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 5b
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 5b