6c - Marit Neering

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15               
1. 08:20 - 09:05 Inimeseõpetus
(M.Neering - )
Kirjandus
(M.Neering - )
Matemaatika
(J.Söödor - )
Matemaatika
(J.Söödor - )
Eesti keel
(H.Alver - )
2. 09:15 - 10:00 Matemaatika
(J.Söödor - )

(M.Neering - )
Muusikaõpetus
(M.Neering - )
Õpioskused
(M.Neering - )
Matemaatika
(J.Söödor - )
3. 10:10 - 10:55 Kirjandus
(M.Neering - )
Loodusõpetus
(V.Plaks - )

(M.Neering - )
Kehaline kasvatus
(M.Neering - )
Vene keel(B)
(M.Neering - )
4. 11:15 - 12:00 Vene keel(B)
(V.Mäe - )
Ajalugu
(G.Keldo - )
Kunstiõpetus
(M.Neering - )
Inglise keel(A) / Inglise keel(B)
(M.Vridolin - )
Eesti keel
(H.Alver - )
5. 12:20 - 13:05    Käsitöö ja kodundus / Tehnoloogiaõpetus
(M.Neering/R.Laidma - )
Eesti keel
(H.Alver - )
Saksa keel(A) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/V.Mäe - )
Klassijuhatajatund
(M.Neering - )
6. 13:15 - 14:00    Käsitöö ja kodundus / Tehnoloogiaõpetus
(M.Neering/R.Laidma - )
Kehaline kasvatus
(M.Neering - )
Loodusõpetus
(V.Plaks - )
Saksa keel(A)
(M.Vridolin - )
7. 14:10 - 14:55    Saksa keel(A)
(M.Vridolin - )
Kehaline kasvatus
(M.Neering - )
     
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 6c
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 6c