5c - Marit Neering

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 08:00 - 08:45 Inimeseõpetus
(M.Neering - V5c)
Kirjandus
(M.Neering - V5c)
Matemaatika
(J.Söödor - V5c)
Matemaatika
(J.Söödor - V5c)
Eesti keel
(H.Alver - V5c)
2. 08:55 - 09:40 Matemaatika
(J.Söödor - V5c)
Inglise keel a/b
(M.Neering - V5c)
Muusikaõpetus
(M.Neering - V5c)
Õpioskused
(M.Neering - V5c)
Matemaatika
(J.Söödor - V5c)
3. 09:50 - 10:35 Kirjandus
(M.Neering - V5c)
Loodusõpetus
(V.Plaks - V5c)
Inglise keel a/b
(M.Neering - V5c)
Kehaline kasvatus
(M.Neering - Õuesõpe)
Vene keel(B)
(M.Neering - V5c)
4. 11:15 - 12:00 Vene keel(B)
(V.Mäe - V5c)
Ajalugu
(G.Keldo - V5c)
Kunstiõpetus
(M.Neering - V5c)
Inglise keel(A) / Inglise keel(B)
(M.Vridolin - V5c)
Eesti keel
(H.Alver - V5c)
5. 12:10 - 12:55    Käsitöö ja kodundus / Tehnoloogiaõpetus
(M.Neering/R.Laidma - V5c/Kaaretehno)
Eesti keel
(H.Alver - V5c)
Saksa keel(A) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/V.Mäe - Keel1/V5c)
Klassijuhatajatund
(M.Neering - V5c)
6. 13:05 - 13:50    Käsitöö ja kodundus / Tehnoloogiaõpetus
(M.Neering/R.Laidma - V5c/Kaaretehno)
Kehaline kasvatus
(M.Neering - Spordik.1)
Loodusõpetus
(V.Plaks - V5c)
Saksa keel(A)
(M.Vridolin - Keel1)
7. 14:00 - 14:45    Saksa keel(A)
(M.Vridolin - Keel1)
Kehaline kasvatus
(M.Neering - Spordik.1)
     
8. 14:55 - 15:40               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 5c
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 5c