3a - Leena Edula

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15 Klassijuhatajatund
(L.Edula - 202)
Klassijuhatajatund
(L.Edula - 202)
Klassijuhatajatund
(L.Edula - 202)
Klassijuhatajatund
(L.Edula - 202)
Klassijuhatajatund
(L.Edula - 202)
1. 08:20 - 09:05 Eesti keel
(L.Edula - 202)
Eesti keel
(L.Edula - 202)
Kehaline kasvatus
(R.Alvre - Võimla1)
Inimeseõpetus
(L.Edula - 202)
Kehaline kasvatus
(R.Alvre - Võimla1)
2. 09:15 - 10:00 Matemaatika
(L.Edula - 202)
Matemaatika
(L.Edula - 202)
Kehaline kasvatus
(R.Alvre - Võimla1)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
Eesti keel
(L.Edula - 202)
3. 10:10 - 10:55 Loodusõpetus
(L.Edula - 202)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
Matemaatika
(L.Edula - 202)
Eesti keel
(L.Edula - 202)
Matemaatika
(L.Edula - 202)
4. 11:15 - 12:00 Kunsti-ja tööõpetus
(L.Edula - 202)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/M.Vridolin/A.Mets - 206/204/129)
Eesti keel
(L.Edula - 202)
Klassijuhatajatund
(L.Edula - 202)
Eesti keel
(L.Edula - 202)
5. 12:20 - 13:05 Saksa keel(A)
(A.Mets - 129)
   Kunsti-ja tööõpetus
(L.Edula - 202)
Inglise keel(A)
(M.Varblane - 206)
Kunsti-ja tööõpetus
(L.Edula - 202)
6. 13:15 - 14:00       Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/M.Vridolin/A.Mets - 206/204/129)
   Inglise keel(A)
(M.Vridolin - 204)
7. 14:10 - 14:55               
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 3a
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 3a