4b - Airi Lang

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15 Klassijuhatajatund
(A.Lang - 222)
Klassijuhatajatund
(A.Lang - 222)
Klassijuhatajatund
(A.Lang - 222)
Klassijuhatajatund
(A.Lang - 222)
Klassijuhatajatund
(A.Lang - 222)
1. 08:20 - 09:05 Eesti keel
(I.Suurpere - 306)
Klassijuhatajatund
(A.Lang/R.Laidma - 222)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
Kehaline kasvatus
(R.Alvre/Ü.Kais - Võimla1/Võimla2)
Eesti keel
(I.Suurpere - 306)
2. 09:15 - 10:00 Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Tehnol/Käsit)
Eesti keel
(I.Suurpere - 306)
Kunstiõpetus
(L.Joala - Kunst)
Kehaline kasvatus
(R.Alvre/Ü.Kais - Võimla1/Võimla2)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
3. 10:10 - 10:55 Kehaline kasvatus
(R.Alvre/Ü.Kais - Võimla1/Võimla2)
Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/V.Mäe - 204/304)
Inglise keel(A)
(M.Vridolin/D.Hozjan - 204/101)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Eesti keel
(I.Suurpere - 306)
4. 11:15 - 12:00 Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/V.Mäe - 204/304)
Loodusõpetus
(M.Mitt - 215)
Eesti keel
(I.Suurpere - 306)
Inglise keel(A)
(M.Vridolin/D.Hozjan - 204/101)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
5. 12:20 - 13:05 Loodusõpetus
(M.Mitt - 215)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
        
6. 13:15 - 14:00 Matemaatika
(A.Lang - 222)
Inglise keel(A)
(M.Vridolin/D.Hozjan - 204/101)
        
7. 14:10 - 14:55               
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 4b
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 4b