4a - Virgi Plaks

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15 Klassijuhatajatund
(V.Plaks - Keemia)
Klassijuhatajatund
(V.Plaks - Keemia)
Klassijuhatajatund
(V.Plaks - Keemia)
Klassijuhatajatund
(V.Plaks - Keemia)
Klassijuhatajatund
(V.Plaks - Keemia)
1. 08:20 - 09:05 Kehaline kasvatus
(R.Alvre/Ü.Kais - Võimla1/Võimla2)
Eesti keel
(I.Suurpere - 306)
Eesti keel
(I.Suurpere - 306)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
2. 09:15 - 10:00 Kehaline kasvatus
(R.Alvre/Ü.Kais - Võimla1/Võimla2)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Loodusõpetus
(V.Plaks - Keemia)
Kunstiõpetus
(L.Joala - Kunst)
Eesti keel
(I.Suurpere - 306)
3. 10:10 - 10:55 Eesti keel
(I.Suurpere - 306)
Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/H.Muru - 204/303)
Inglise keel(A)
(M.Varblane/D.Hozjan - 206/101)
Kehaline kasvatus
(R.Alvre/Ü.Kais - Võimla1/Võimla2)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
4. 11:15 - 12:00 Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/H.Muru - 204/303)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Tehnol/Käsit)
Inglise keel(A)
(M.Varblane/D.Hozjan - 206/101)
Eesti keel
(I.Suurpere - 306)
5. 12:20 - 13:05 Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Loodusõpetus
(V.Plaks - Keemia)
        
6. 13:15 - 14:00 Klassijuhatajatund
(V.Plaks/K.Trummal - Keemia)
Inglise keel(A)
(M.Varblane/D.Hozjan - 206/101)
        
7. 14:10 - 14:55               
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 4a
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 4a