6a - Heli Liigand

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15 Klassijuhatajatund
(H.Liigand - 223)
Klassijuhatajatund
(H.Liigand - 223)
Klassijuhatajatund
(H.Liigand - 223)
Klassijuhatajatund
(H.Liigand - 223)
Klassijuhatajatund
(H.Liigand - 223)
1. 08:20 - 09:05 Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(D.Hozjan/A.Mets - 101/129)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(D.Hozjan/A.Mets - 101/129)
Kirjandus
(S.Pärn - 301)
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(D.Hozjan/V.Mäe - 101/304)
2. 09:15 - 10:00 Kunstiõpetus
(L.Joala - Kunst)
Loodusõpetus
(M.Mitt - 215)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Tehnol/Käsit)
Loodusõpetus
(M.Mitt - 215)
Eesti keel
(S.Pärn - 301)
3. 10:10 - 10:55 Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(D.Hozjan/A.Mets - 101/129)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Hall1/Hall2)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Tehnol/Käsit)
Ühiskonnaõpetus
(M.Luht - )
Loodusõpetus
(M.Mitt - 215)
4. 11:15 - 12:00 Ajalugu
(L.Elias - 305)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Hall1/Hall2)
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(D.Hozjan/V.Mäe - 101/304)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
5. 12:20 - 13:05 Eesti keel
(S.Pärn - 301)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(D.Hozjan/V.Mäe - 101/304)
Klassijuhatajatund
(H.Liigand - 223)
6. 13:15 - 14:00 Kirjandus
(S.Pärn - 301)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
   Ühiskonnaõpetus
(M.Luht - )
  
7. 14:10 - 14:55    Eesti keel
(S.Pärn - 301)
   Ajalugu
(L.Elias - 305)
  
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 6a
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 6a