7a - Imbi Suurpere

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15 Klassijuhatajatund
(I.Suurpere - 306)
Klassijuhatajatund
(I.Suurpere - 306)
Klassijuhatajatund
(I.Suurpere - 306)
Klassijuhatajatund
(I.Suurpere - 306)
Klassijuhatajatund
(I.Suurpere - 306)
1. 08:20 - 09:05 Geograafia
(J.Söödor - 201)
Eesti keel
(H.Alver - 302)
Kirjandus
(H.Alver - 302)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(D.Hozjan/M.Vridolin - 101/204)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
2. 09:15 - 10:00 Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Inglise keel(B) / Vene keel(B) / Saksa keel(B)
(M.Varblane/V.Mäe/A.Mets - 206/304/129)
Inglise keel(B) / Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Varblane/A.Mets/V.Mäe - 206/129/304)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Ajalugu
(L.Elias - 305)
3. 10:10 - 10:55 Eesti keel
(H.Alver - 302)
Bioloogia
(V.Plaks - Keemia)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Ajalugu
(L.Elias - 305)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(D.Hozjan/M.Vridolin - 101/204)
4. 11:15 - 12:00 Loodusõpetus
(M.Mitt - 215)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Kunstiõpetus
(L.Joala - Kunst)
Loodusõpetus
(M.Mitt - 215)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
5. 12:20 - 13:05 Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(D.Hozjan/M.Vridolin - 101/204)
Kirjandus
(H.Alver - 302)
Inimeseõpetus
(M.Luht - 306)
Informaatika gr1
(J.Söödor - Arvuti)
Informaatika gr2
(J.Söödor - Arvuti)
6. 13:15 - 14:00 Inglise keel(B) / Vene keel(B) / Saksa keel(B)
(M.Varblane/V.Mäe/A.Mets - 206/304/129)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Tehnol/Käsit)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Hall2/Hall1)
     
7. 14:10 - 14:55    Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Tehnol/Käsit)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Hall2/Hall1)
     
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 7a
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 7a