7b - Mariann Mitt

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15 Klassijuhatajatund
(M.Mitt - 215)
Klassijuhatajatund
(M.Mitt - 215)
Klassijuhatajatund
(M.Mitt - 215)
Klassijuhatajatund
(M.Mitt - 215)
Klassijuhatajatund
(M.Mitt - 215)
1. 08:20 - 09:05 Eesti keel
(H.Alver - 302)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
Loodusõpetus
(M.Mitt - 215)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/M.Vridolin - 206/204)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Tehnol/Käsit)
2. 09:15 - 10:00 Kirjandus
(H.Alver - 302)
Inglise keel(B) / Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Varblane/A.Mets/H.Muru - 206/129/303)
Inglise keel(B) / Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Varblane/A.Mets/H.Muru - 206/129/303)
Eesti keel
(H.Alver - 302)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Tehnol/Käsit)
3. 10:10 - 10:55 Matemaatika
(A.Lang - 222)
Kirjandus
(H.Alver - 302)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Kunstiõpetus
(L.Joala - Kunst)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/M.Vridolin - 206/204)
4. 11:15 - 12:00 Bioloogia
(V.Plaks - Keemia)
Geograafia
(J.Söödor - 201)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Hall2/Hall1)
Ajalugu
(L.Elias - 305)
Ajalugu
(L.Elias - 305)
5. 12:20 - 13:05 Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/M.Vridolin - 206/204)
Inimeseõpetus
(M.Luht - 306)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Hall2/Hall1)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
6. 13:15 - 14:00 Inglise keel(B) / Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Varblane/A.Mets/H.Muru - 206/129/303)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
   Loodusõpetus
(M.Mitt - 215)
  
7. 14:10 - 14:55    Informaatika gr1
(J.Söödor - Arvuti)
   Informaatika gr2
(J.Söödor - Arvuti)
  
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 7b
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 7b