8a - Hille Alver

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15 Klassijuhatajatund
(H.Alver - 302)
Klassijuhatajatund
(H.Alver - 302)
Klassijuhatajatund
(H.Alver - 302)
   Klassijuhatajatund
(H.Alver - 302)
1. 08:20 - 09:05 Füüsika
(M.Mitt - 215)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Geograafia
(J.Söödor - 201)
Keemia
(V.Plaks - Keemia)
Füüsika
(M.Mitt - 215)
2. 09:15 - 10:00 Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(K.Jurs/H.Muru/V.Mäe - 205/303/304)
Ajalugu
(L.Elias - 305)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/K.Jurs/D.Hozjan/A.Mets - 206/205/101/129)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
3. 10:10 - 10:55 Bioloogia
(V.Plaks - Keemia)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/K.Jurs/D.Hozjan/A.Mets - 206/205/101/129)
Keemia
(V.Plaks - Keemia)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Bioloogia
(V.Plaks - Keemia)
4. 11:15 - 12:00 Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/K.Jurs/D.Hozjan/A.Mets - 206/205/101/129)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Tehnol/Käsit)
Eesti keel
(H.Alver - 302)
Geograafia
(J.Söödor - 201)
Kirjandus
(H.Alver - 302)
5. 12:20 - 13:05 Ajalugu
(L.Elias - 305)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Tehnol/Käsit)
Kunstiõpetus
(L.Joala - Kunst)
Eesti keel
(H.Alver - 302)
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(K.Jurs/H.Muru/V.Mäe - 205/303/304)
6. 13:15 - 14:00 Kirjandus
(H.Alver - 302)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Hall2/Hall1)
Inimeseõpetus
(M.Luht - 306)
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(K.Jurs/H.Muru/V.Mäe - 205/303/304)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
7. 14:10 - 14:55    Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Hall2/Hall1)
        
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 8a
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 8a