8b - Signe Ristisaar

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15 Klassijuhatajatund
(S.Ristisaar - Muusika)
Klassijuhatajatund
(S.Ristisaar - Muusika)
Klassijuhatajatund
(S.Ristisaar - Muusika)
Klassijuhatajatund
(S.Ristisaar - Muusika)
Klassijuhatajatund
(S.Ristisaar - Muusika)
1. 08:20 - 09:05 Matemaatika
(A.Lang - 222)
Keemia
(V.Plaks - Keemia)
Bioloogia
(V.Plaks - Keemia)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Kirjandus
(H.Alver - 302)
2. 09:15 - 10:00 Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(K.Jurs/H.Muru/V.Mäe - 205/303/304)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Eesti keel
(H.Alver - 302)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/K.Jurs/D.Hozjan/A.Mets - 206/205/101/129)
Keemia
(V.Plaks - Keemia)
3. 10:10 - 10:55 Ajalugu
(L.Elias - 305)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/K.Jurs/D.Hozjan/A.Mets - 206/205/101/129)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
Eesti keel
(H.Alver - 302)
Geograafia
(J.Söödor - 201)
4. 11:15 - 12:00 Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/K.Jurs/D.Hozjan/A.Mets - 206/205/101/129)
Kirjandus
(H.Alver - 302)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Inimeseõpetus
(M.Luht - 306)
Füüsika
(M.Mitt - 215)
5. 12:20 - 13:05 Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Hall2/Hall1)
Füüsika
(M.Mitt - 215)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Tehnol/Käsit)
Ajalugu
(L.Elias - 305)
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(K.Jurs/H.Muru/V.Mäe - 205/303/304)
6. 13:15 - 14:00 Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Hall2/Hall1)
Geograafia
(J.Söödor - 201)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Tehnol/Käsit)
Inglise keel(B) / Vene keel(B)
(K.Jurs/H.Muru/V.Mäe - 205/303/304)
  
7. 14:10 - 14:55    Bioloogia
(V.Plaks - Keemia)
Kunstiõpetus
(L.Joala - Kunst)
     
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 8b
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 8b