9a - Merit Varblane

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15 Klassijuhatajatund
(M.Varblane - 206)
Klassijuhatajatund
(M.Varblane - 206)
Klassijuhatajatund
(M.Varblane - 206)
Klassijuhatajatund
(M.Varblane - 206)
  
1. 08:20 - 09:05 Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Tehnol/Käsit)
Füüsika
(M.Mitt - 215)
Kunstiõpetus
(L.Joala - Kunst)
Ühiskonnaõpetus
(M.Luht - 306)
Keemia
(V.Plaks - Keemia)
2. 09:15 - 10:00 Füüsika
(M.Mitt - 215)
Keemia
(V.Plaks - Keemia)
Ühiskonnaõpetus
(M.Luht - 306)
Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/H.Muru - 204/303)
Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/H.Muru - 204/303)
3. 10:10 - 10:55 Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Eesti keel
(H.Alver - 302)
Bioloogia
(V.Plaks - Keemia)
Eesti keel
(H.Alver - 302)
4. 11:15 - 12:00 Geograafia
(J.Söödor - 201)
Bioloogia
(V.Plaks - Keemia)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Hall2/Hall1)
5. 12:20 - 13:05 Kirjandus
(H.Alver - 302)
Geograafia
(J.Söödor - 201)
Saksa keel(B) / Vene keel(B)
(M.Vridolin/H.Muru - 204/303)
Matemaatika
(H.Liigand - 223)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Hall2/Hall1)
6. 13:15 - 14:00 Inglise keel(A)
(K.Jurs/D.Hozjan - 205/101)
Kirjandus
(H.Alver - 302)
Inglise keel(A)
(K.Jurs - 205)
Ajalugu
(L.Elias - 305)
Ajalugu
(L.Elias - 305)
7. 14:10 - 14:55    Inglise keel(A)
(D.Hozjan - 101)
   Inglise keel(A)
(K.Jurs/D.Hozjan - 205/101)
  
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 9a
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 9a