9b - Karin Jurs

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15 Klassijuhatajatund
(K.Jurs - 205)
      Klassijuhatajatund
(K.Jurs - 205)
  
1. 08:20 - 09:05 Kunstiõpetus
(L.Joala - Kunst)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Hall2/Hall1)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Tehnol/Käsit)
Vene keel(B)
(H.Muru/V.Mäe - 303/304)
Kirjandus
(S.Pärn - 301)
2. 09:15 - 10:00 Matemaatika
(A.Lang - 222)
Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Hall2/Hall1)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Ühiskonnaõpetus
(M.Luht - 306)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
3. 10:10 - 10:55 Geograafia
(J.Söödor - 201)
Ühiskonnaõpetus
(M.Luht - 306)
Füüsika
(M.Mitt - 215)
Füüsika
(M.Mitt - 215)
Vene keel(B)
(H.Muru/V.Mäe - 303/304)
4. 11:15 - 12:00 Eesti keel
(S.Pärn - 301)
Ajalugu
(L.Elias - 305)
Geograafia
(J.Söödor - 201)
Keemia
(V.Plaks - Keemia)
Bioloogia
(V.Plaks - Keemia)
5. 12:20 - 13:05 Vene keel(B)
(H.Muru/V.Mäe - 303/304)
Kirjandus
(S.Pärn - 301)
Keemia
(V.Plaks - Keemia)
Eesti keel
(S.Pärn - 301)
Ajalugu
(L.Elias - 305)
6. 13:15 - 14:00 Saksa keel(A)
(M.Vridolin - 204)
Bioloogia
(V.Plaks - Keemia)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Inglise keel(A)
(K.Jurs - 205)
7. 14:10 - 14:55    Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(K.Jurs/M.Vridolin - 205/204)
Inglise keel(A)
(K.Jurs - 205)
Saksa keel(A)
(M.Vridolin - 204)
  
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 9b
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 9b