5b - Reet Mutso

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15 Klassijuhatajatund
(R.Mutso - Kunst)
Klassijuhatajatund
(R.Mutso - Kunst)
Klassijuhatajatund
(R.Mutso - Kunst)
Klassijuhatajatund
(R.Mutso - Kunst)
Klassijuhatajatund
(R.Mutso - Kunst)
1. 08:20 - 09:05 Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/D.Hozjan/A.Mets - 206/101/129)
Eesti keel
(S.Pärn - 301)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Klassijuhatajatund
(L.Joala/R.Mutso - Kunst)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
2. 09:15 - 10:00 Kirjandus
(S.Pärn - 301)
Kirjandus
(S.Pärn - 301)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
Eesti keel
(S.Pärn - 301)
Kehaline kasvatus
(Ü.Kais/R.Mutso - Hall2/Hall1)
3. 10:10 - 10:55 Eesti keel
(S.Pärn - 301)
Ajalugu
(L.Elias - 305)
Kunstiõpetus
(L.Joala - Kunst)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/D.Hozjan/A.Mets - 206/101/129)
Kehaline kasvatus
(Ü.Kais/R.Mutso - Hall2/Hall1)
4. 11:15 - 12:00 Kehaline kasvatus
(R.Mutso/Ü.Kais - Hall1/Hall2)
Inimeseõpetus
(M.Luht - 306)
Loodusõpetus
(M.Mitt - 215)
Matemaatika
(A.Lang - 222)
Vene keel(B) / Inglise keel(B) / Saksa keel(B)
(V.Mäe/D.Hozjan/M.Vridolin - 304/101/204)
5. 12:20 - 13:05 Matemaatika
(A.Lang - 222)
Vene keel(B) / Inglise keel(B) / Saksa keel(B)
(V.Mäe/D.Hozjan/M.Vridolin - 304/101/204)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/D.Hozjan/A.Mets - 206/101/129)
Loodusõpetus
(M.Mitt - 215)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Tehnol/Käsit)
6. 13:15 - 14:00       Vene keel(B)
(V.Mäe - 304)
Saksa keel(B) / Inglise keel(B)
(M.Vridolin/D.Hozjan - 204/101)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Tehnol/Käsit)
7. 14:10 - 14:55               
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 5b
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 5b