6c - Marit Neering

  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
0. 08:05 - 08:15 Klassijuhatajatund
(M.Neering - 127)
Klassijuhatajatund
(M.Neering - 127)
Klassijuhatajatund
(M.Neering - 127)
Klassijuhatajatund
(M.Neering - 127)
Klassijuhatajatund
(M.Neering - 127)
1. 08:20 - 09:05 Vene keel(B) / Inglise keel(B)
(V.Mäe/D.Hozjan - 127/101)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/A.Mets - 206/129)
Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/A.Mets - 206/129)
Eesti keel
(H.Alver - 127)
Kunstiõpetus
(M.Neering - 127)
2. 09:15 - 10:00 Ajalugu
(G.Keldo - 127)
Kirjandus
(H.Alver - 127)
Matemaatika
(J.Söödor - 127)
Matemaatika
(J.Söödor - 127)
Eesti keel
(H.Alver - 127)
3. 10:10 - 10:55 Inglise keel(A) / Saksa keel(A)
(M.Varblane/A.Mets - 206/129)
Matemaatika
(J.Söödor - 127)
Inimeseõpetus
(M.Neering - 127)
Vene keel(B) / Inglise keel(B)
(V.Mäe/D.Hozjan - 127/101)
Ajalugu
(G.Keldo - 127)
4. 11:15 - 12:00 Eesti keel
(H.Alver - 127)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Tehnol/Käsit)
Loodusõpetus
(V.Plaks - 127)
Kirjandus
(H.Alver - 127)
Matemaatika
(J.Söödor - 127)
5. 12:20 - 13:05 Loodusõpetus
(V.Plaks - 127)
Tehnoloogiaõpetus / Käsitöö ja kodundus
(R.Laidma/K.Trummal - Tehnol/Käsit)
Vene keel(B) / Inglise keel(B)
(V.Mäe/D.Hozjan - 127/101)
Loodusõpetus
(V.Plaks - 127)
Muusikaõpetus
(S.Ristisaar - Muusika)
6. 13:15 - 14:00 Matemaatika
(J.Söödor - 127)
Kehaline kasvatus
(Ü.Kais/R.Mutso - Hall2/Hall1)
   Inimeseõpetus
(M.Neering - 127)
  
7. 14:10 - 14:55    Kehaline kasvatus
(Ü.Kais/R.Mutso - Hall2/Hall1)
   Klassijuhatajatund
(M.Neering - 127)
  
8. 15:05 - 15:50               
Õppetundide arv nädala lõikes klassis 6c
Õpetajate õppetundide arv nädala lõikes klassis 6c