Õppetöö

KiVa kiusamisvaba kool

KiVa on kiusamisvastane programm, mis on töötatud välja Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi toetusel Turu ülikoolis. See on teadus- ja tõenduspõhine programm, mis tähendab, et programmi efektiivsust on teaduslikult tõestatud. Programm annab koolidele kiusamisega võitlemiseks hulgaliselt praktilisi tööriistu ja materjale.


 • Kiva info.docx
 • Kui on tekkinud kahtlus või mõni õpilane on rääkinud, et kedagi kiusatakse, siis informeeritakse sellest KiVa tiimi. Selleks on õpetajate toas ja tugikeskuses olemas eeluuringu ankeedid.
 • KiVa meeskond tutvub eeluuringu ankeediga ja otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga. Juhtumid, mida ei saa käsitleda kiusamisena, edastatakse klassijuhatajale või sotsiaalpedagoogile.
 • Juhtumid, mida lahendab KiVa tiim, lahendatakse vastavalt KiVa programmis ettenähtud meetodiga. Toimuvad eravestlused ohvriga, kiusajaga, rühmavestlus kiusamises osalenud õpilastega, järelvestlus ohvriga, järelvestlus kiusajaga, ohvri soovi arvestades rühmavestlus kiusaja ja ohvriga.
 • Vestluse käigus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks.
 • Järelvestlusel kontrollitakse kokkulepetest kinnipidamist, kas kiusamine on lõppenud.
 • Kiusamisjuhtumi lahendamisel kasutame astmelisi mõjutusmeetodeid: 1. aste- individuaalne vestlus õpilasega, kus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks; 2. aste- vestlus õpilase ja tema vanemate või seadusliku esindajaga; 3. aste- ümarlaud õpilase ja tema vanematega õppejuhi või direktori juures; 4. aste- juhtumi üleandmine politseile. Järgmine aste rakendatakse kui eelmise astme kokkulepetest pole kinni peetud või ei ole andnud tulemusi.
 • Kõik vestlused dokumenteeritakse.
 • Kiva info.docx
 • Kui on tekkinud kahtlus või mõni õpilane on rääkinud, et kedagi kiusatakse, siis informeeritakse sellest KiVa tiimi. Selleks on õpetajate toas ja tugikeskuses olemas eeluuringu ankeedid.
 • KiVa meeskond tutvub eeluuringu ankeediga ja otsustab, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga. Juhtumid, mida ei saa käsitleda kiusamisena, edastatakse klassijuhatajale või sotsiaalpedagoogile.
 • Juhtumid, mida lahendab KiVa tiim, lahendatakse vastavalt KiVa programmis ettenähtud meetodiga. Toimuvad eravestlused ohvriga, kiusajaga, rühmavestlus kiusamises osalenud õpilastega, järelvestlus ohvriga, järelvestlus kiusajaga, ohvri soovi arvestades rühmavestlus kiusaja ja ohvriga.
 • Vestluse käigus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks.
 • Järelvestlusel kontrollitakse kokkulepetest kinnipidamist, kas kiusamine on lõppenud.
 • Kiusamisjuhtumi lahendamisel kasutame astmelisi mõjutusmeetodeid: 1. aste- individuaalne vestlus õpilasega, kus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks; 2. aste- vestlus õpilase ja tema vanemate või seadusliku esindajaga; 3. aste- ümarlaud õpilase ja tema vanematega õppejuhi või direktori juures; 4. aste- juhtumi üleandmine politseile. Järgmine aste rakendatakse kui eelmise astme kokkulepetest pole kinni peetud või ei ole andnud tulemusi.
 • Kõik vestlused dokumenteeritakse.