Meie koolist

Koostöö

Viljandi Paalalinna Kooli koostööpartnerid


KIK on kaasaegsete, tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija Eesti keskkonnamaastikul.

Liikumise Tervist Edendava Kool eesmärgiks on edendada koolides ja ka paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) eesmärgiks on kaasaegsete infotehnoloogiliste vahendite ja arenduste rakendamise toetamine haridusasutustes.

Schulen: Partner der Zukunft on ülemaailmne koolide võrgustik, kuhu kuulub rohkem kui 2000 kooli. Kõikidel koolidel on koostööpartnerid Saksamaal.

 

KIK on kaasaegsete, tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija Eesti keskkonnamaastikul.

Liikumise Tervist Edendava Kool eesmärgiks on edendada koolides ja ka paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) eesmärgiks on kaasaegsete infotehnoloogiliste vahendite ja arenduste rakendamise toetamine haridusasutustes.

Schulen: Partner der Zukunft on ülemaailmne koolide võrgustik, kuhu kuulub rohkem kui 2000 kooli. Kõikidel koolidel on koostööpartnerid Saksamaal.