Meie koolist

Põhiväärtused

Viljandi Paalalinna Koolis on väga olulisel kohal õpilaste väärtuskasvatus ja teadliku väärtuspädevuse kujundamine.


Viljandi Paalalinna Kooli põhiväärtused on:

KOOSTÖÖLE SUUNATUS: tulemuslik, vastastikusel hoolimisel põhinev koostöö on vajalik kogu kooliperele – õpilastele, õpetajatele, juhtkonnale, kooli töötajatele.

AUSTUS: üksteise erinevate vajaduste ja võimalustega arvestamine ning vastastikune vastutus loovad positiivse õpi- ja tegevuskeskkonna.

ARENG: avatus uuendustele ning loovad lahendused võimaldavad käia ajaga kaasas ning saavutada häid tulemusi muutuvates olukordades.

Viljandi Paalalinna Kooli põhiväärtused on:

KOOSTÖÖLE SUUNATUS: tulemuslik, vastastikusel hoolimisel põhinev koostöö on vajalik kogu kooliperele – õpilastele, õpetajatele, juhtkonnale, kooli töötajatele.

AUSTUS: üksteise erinevate vajaduste ja võimalustega arvestamine ning vastastikune vastutus loovad positiivse õpi- ja tegevuskeskkonna.

ARENG: avatus uuendustele ning loovad lahendused võimaldavad käia ajaga kaasas ning saavutada häid tulemusi muutuvates olukordades.