Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


•     Lapse isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistus, selle puudumisel ID-kaart) koopia (saab teha koolis).

•      Avaldus tuleb täita digitaalselt Arno - Viljandi haridusteenuste haldamise süsteem

•      Tervisekaart

•      Koolivalmiduse kaart

•      Küsitlusleht

•     Lapse isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistus, selle puudumisel ID-kaart) koopia (saab teha koolis).

•      Avaldus tuleb täita digitaalselt Arno - Viljandi haridusteenuste haldamise süsteem

•      Tervisekaart

•      Koolivalmiduse kaart

•      Küsitlusleht